SuperOes Moto-Mikołaj


Program:

 • 07:00 – 08:30 | Odbiór administracyjny
 • 07:10 – 09:00 | Badanie kontrolne
 • 09:10 | Pierwsze posiedzenie ZSS
 • 09:30 | Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu
 • 09:45 – 10:00 | Odprawa uczestników
 • 10:00 – 10:30 | Zapoznanie z trasą
 • 11:00 – 12:30 | Pierwszy przejazd próby sprawnościowej
 • 12:30 – 14:00 | Drugi przejazd próby sprawnościowej
 • 14:00 – 15:30 | Trzeci przejazd próby sprawnościowej
 • 15:30 – 18:30 | Przejazdy charytatywne
 • 16:00 | Opublikowanie klasyfikacji prowizorycznej
 • 16:30 | Opublikowanie klasyfikacji końcowej
 • 16:30 – 17:00 | Rozdanie nagród

Dokumenty: