O nas

Początki Automobilklubu Rzeszowskiego sięgają końca wojny, kiedy to grupa entuzjastów motoryzacji utworzyła pierwszą nieoficjalną grupę automobilową. W dniu 11 czerwca 1946 r. zorganizowali oni spotkanie, na którym ukonstytuował się – nawiązując do przedwojennych tradycji – Zarząd Automobilklubu Polskiego Oddział w Rzeszowie. Prezesem organizacji został inż. Dominik Barański, zaś Komandorem Oddziału inż. Włodzimierz Krasiński.

inzDominikBaranski

Po początkowym okresie rozwoju (świadczą o tym organizowane stosunkowo liczne imprezy: jazdy konkursowe, próby sprawnościowe dla kierowców) automobilkluby – jako „przeżytek” czasów przedwojennych, organizacje reakcyjne – zaczęły popadać w niełaskę władz i ulegać rozproszeniu. Maleje liczba organizowanych imprez, w końcu rozpada się aktyw klubu. Potwierdza ten stan rzeczy Walne Zgromadzenie Delegatów, które w styczniu 1950 roku rozwiązuje Automobilklub Polski i Polski Związek Motocyklowy wyrażając jednocześnie wolę powołania nowej, wspólnej organizacji pod nazwą Polskiego Związku Motorowego.

W tym trudnym dla automobilklubów czasie powstaje w Rzeszowie organizacja pod nazwą Auto-Moto-Klub, wspólna dla automobilistów i motocyklistów. Szybko okazało się jednak, że współpraca ludzi o różny6ch zainteresowaniach nie układa się najlepiej, nie służy organizacji ani rozwojowi klubu.

Nowy rozdział Automobilklubu otwiera się 14 sierpnia 1958 roku, kiedy to na fali „odwilży październikowej”, w ramach Polskiego Związku Motorowego wznowiona zostaje działalność Automobilklubu w Rzeszowie, ale nie jako Oddział Rzeszowskiego Automobilklubu Polskiego, lecz jako stowarzyszenie o pełnej nazwie: Automobilklub Rzeszowski (AR), członka Polskiego Związku Motorowego.

Jednym z działaczy reaktywujących klub był inż. Włodzimierz Krasiński, który wybrany został na stanowisko przewodniczącego Zarządu i pozostał na tym stanowisku do 1979 roku. Był to okres intensywnego rozwoju Automobilklubu Rzeszowskiego, dlatego w uznaniu zasług przyznano W. Krasińskiemu zaszczytny tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Po wielu zabiegach, w 1960 roku AR otrzymał skromne pomieszczenie w siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Rzeszowie (WKKFiT) przy ul. Turkienicza 23, które musiał dzielić z kolarzami. W tym samym czasie przyjęci zostali pierwsi pracownicy, kierownik biura Wilhelm Fudali oraz księgowa Anna Gliniak, która pełniła tę funkcję do 1994 roku. Własny lokal oraz etatowi pracownicy pozwalają na podjęcie statutowej działalności.
Pozbawiony jednak środków AR rozpoczyna starania o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (o sytuacji klubu najlepiej świadczy anegdotyczny fakt, że pierwszy samochód został zakupiony za pieniądze pożyczone od ówczesnego sekretarza klubu, Ireny Boczar), która zabezpieczyła konieczne środki. Zgodę taką – na szkolenie kierowców – Automobilklub Rzeszowski otrzymuje i od tej pory działalność ta staje się podstawą rozwoju Klubu oraz jego bazy materialnej.

Początkowo przy Zarządzie Automobilklubu Rzeszowskiego działały cztery komisje, pod koniec lat 60. Było ich dziewięć oraz Koło Młodzieżowe i Koło Pań. Liczba członków wzrosła z 77 w roku 1960 do 424 w roku 1969. W końcu lat 60. AR szkolił kierowców już na terenie całego (ówczesnego) województwa rzeszowskiego. Uruchomione zostały ośrodki szkolenia w Leżajsku, Lubaczowie i Ustrzykach Dolnych – liczba przeszkolonych osób przekroczyła w tym czasie dwa tysiące.

W roku 1969 Automobilklub Rzeszowski otrzymał zezwolenie na prowadzenie stacji przeglądów przedrejestracyjnych i uruchomił stacje w Rzeszowie, Łańcucie, Kolbuszowej, Krośnie, Tarnobrzegu, Ustrzykach Dolnych, Dębicy, Przeworsku i Leżajsku.

Lata 1969-1974 to okres najbardziej dynamicznego rozwoju i dużej aktywności AR. W roku 1970 – po weryfikacji – było 240 członków, w roku 1974 liczba ta zrosła do 1470. Wzrost ten był wynikiem dobrej pracy organizacyjnej, jak również własnej bazy lokalowej. Powołano sześć delegatur terenowych: w Krośnie (1971 r.), Gorlicach, Stalowej Woli, Leżajsku (1971 r.) oraz Przemyślu i Mielcu (1973 r.).

Skromny początkowo personel etatowy stale powiększał się i w końcu lat 70. AR zatrudniał 8 osób (działalność statutowa), a w działalności gospodarczej 18 osób.

Od chwili reaktywowania Automobilklub Rzeszowski czynił starania o własny lokal. Pomimo trzykrotnie opracowanej dokumentacji nie udawało się uzyskać zgody na jego budowę. Dopiero w roku 1972, po wielu wysiłkach dużego grona działaczy i pracowników, udało się porozumieć ze Spółdzielnią Budowalno-Mieszkaniową i powiększyć pawilon handlowy o jedną kondygnację z przeznaczeniem na lokal szkoleniowo-klubowy. Oddanie do użytku tego obiektu nastąpiło 24 stycznia 1974 roku. Nowe pomieszczenia pozwoliły na poszerzenie działalności zarówno statutowej, jak i gospodarczej.

W 1974 roku, wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju, zmniejszył się teren działania AR. W jego zasięgu pozostały tylko delegatury w Mielcu i Leżajsku. Pozostałe delegatury stały się samodzielnymi automobilklubami. Od tego czasu Automobilklub Rzeszowski rozpoczął organizowanie kół AR w różnych środowiskach i różnych zakładach pracy. W tym czasie powstały koła w Sarzynie i Sędziszowie oraz 17 kół na terenie Rzeszowa. W tych latach organizacja liczy stale 2000-2500 członków. Nowo wybudowany lokal klubowy i Ośrodek Szkolenia Motorowego przy ul. Wyspiańskiego stworzył dogodne warunki rozwojowe. AR rozszerza w tym czasie działalność zarówno gospodarczą jak i statutową, a inicjatywy i organizowane imprezy mają coraz szerszy zasięg. Lepsze warunki lokalowe pozwoliły też na wzbogacenie życia klubowego. Zaczęto organizować coraz większe imprezy o zasięgu ogólnokrajowym w dziedzinie sportu samochodowego, kartingowego, kwalifikowanej turystyki samochodowej. Organizuje się również imprezy związane ze sportem motocyklowym.

PREZESI AUTOMOBILKLUBU RZESZOWSKIEGO:

inż. Włodzimierz KRASIŃSKI 1958 – 1979
mgr Tadeusz GRUBA 1979 – 1983
mgr inż. Adam DORSKI 1983 – 1990
mgr Tadeusz GRUBA 1990 – 1991
inż. Roman CZEKAŃSKI 1991 – 1995
mgr inż. Józef SUWAŁA 1995 – 1999
Marek DOBROWOLSKI 1999 – 2015
dr Jarosław NOWORÓL od 2015

 

KIEROWNICY AUTOMOBILKLUBU RZESZOWSKIEGO:

Wilhelm FUDALI 1.IV.1961 – 18.II.1967
Włodzimierz MALAK 16.XI.1967 – 18.II.1968
Szymon DENCIKOWSKI 28.III.1968 – 30.IV.1970
Zdzisław BRZECHOWSKI 15.V.1970 – 21.VIII.1982
Józef SUWAŁA 1.IV.1982 – 17.XI.1984
Czesław CZARNIECKI 2.I.1985 – 16.II.1994
Bolesław SIKORA 15.III.1994 – 31.III.1996
Anna GLINIAK 9.IV.1996 – 30.IX.2000
Zenon KURYŁOWICZ od 1.X.2004

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij