Działalność

Poszczególne cele i zadania statutowe osiągane są przez odpowiednie komisje. Podstawowe komisje statutowe działające w Automobilklubie Rzeszowskim to:

KOMISJA SPORTU

Zajmuje się planowaniem i organizowaniem imprez związanych ze sportem samochodowym, kartingowym i motocyklowym.
Komisja Sportu jest organizatorem bardzo wielu imprez typowo samochodowych, w których łączy się turystyczne i samochodowo-motorowe pasje ich uczestników.
Automobilklub Rzeszowski na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w 1962 roku był organizatorem I Eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Był organizatorem polskiego odcinka Rajdu Monte Carlo (1965 r.). Wielokrotnie, wspólnie z Automobilklubem Krakowskim był współorganizatorem międzynarodowych rajdów samochodowych odbywających się na trudnych bieszczadzkich bezdrożach z udziałem załóg z wielu europejskich krajów.
Do dziś organizatorem są i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wielu zmotoryzowanych Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS), które są okazją do znakomitej zabawy i równocześnie poprawy techniki jazdy samochodem.
Od 1963 roku Automobilklub Rzeszowski interesuje się sportem kartingowym. Od tej pory jest organizatorem wyścigów gokartów. Początkowo wyścigi te odbywały się na ulicach Rzeszowa i Mielca, później na różnych placach, a w ostatnich latach stały się organizatorem eliminacji kartingowych mistrzostw okręgu do mistrzostw Polski.
Lata 1973-74 są najlepszym sezonem dla zawodników sportu kartingowego. W 1974 roku jakby wieńcząc wiele sukcesów dotychczasowych Tadeusz SMOLCZYK, po zwycięstwie w eliminacjach rejonowych, zostaje Mistrzem Strefy, a dwie drużyny AR kwalifikują się do Mistrzostw Polski, by z finału rozegranego w Warszawie przywieĽć tytuły Wicemistrza Polski, zaś w 1986 roku Krzysztof ZIAJA zdobywa tytuł Mistrza Polski. Sukces ten powtarza Daniel RĄCZKA z Delegatury w Mielcu, który w 1998 roku na trudnym torze w Radomiu zdobywa również tytuł Mistrza Polski.
Brak toru do ćwiczeń oraz stałych treningów, zakaz organizowania zawodów na ulicach miasta (jak dotąd obowiązuje), postęp technologiczny, wszystko to powoduje, że zostaliśmy zmuszeni do organizowania wyścigów w odległym o sto kilometrów Biłgoraju.

KOMISJA TURYSTYKI

Sekcja Turystyczna Automobilklubu Rzeszowskiego od lat gromadzi ludzi zainteresowanych rywalizacją na pograniczu sportu i rekreacji. Jedną z propozycji aktywnego wypoczynku są imprezy rajdowe turystyki samochodowej. Jedną z podstawowych form działalności sekcji jest organizowanie ogólnodostępnych rajdów turystycznych, w których elementy nawigacji służą do ułatwienia przejazdu trasą, mającą na celu poznanie zabytków sztuki, architektury i krajobrazu Podkarpacia.
Sekcja organizuje cykl imprez w ramach Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego. Są to rajdy „Wiosna”, „Jesień”, „Mikuła-jki” oraz turystyczna „Pradolina Wisłoka”. Co roku w kalendarzu imprez sekcji turystycznej widnieje kilka rajdów, spotkań szkoleniowych, na których omawiana jest kodyfikacja nawigacyjna, zasady pilotażu i procedury sędziowskie oraz impreza wieńcząca corocznie sezon: „Pogoń za lisem”. Celem tych imprez jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, pogłębianie wiedzy o przepisach ruchu drogowego, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu oraz propagowanie zorganizowanego aktywnego wypoczynku w połączeniu z doskonaleniem znajomości nawigacji turystycznej.
Członkowie sekcji turystycznej AR czynnie biorą udział w Mistrzostwach Polski i to w kilku „dziedzinach” jednocześnie. W Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych (TNMPON) załogi Automobilklubu Rzeszowskiego zdobywały wielokrotnie załogowo tytuły Mistrzów Polski oraz Mistrzostwo Polski dla Automobilklubu Rzeszowskiego i Rzeszowskiego Okręgu PZM. W cyklu rajdów załogi uczestniczyły m in. w rajdach „Karolinka” na Śląsku, „Koziołek” w Lublinie, „Łodzianka” w Łodzi, imprezach w Poznaniu i Chełmie.
W ramach Turystycznych Mistrzostw Polski (TMMP) załogi rzeszowskie posiadają wielokrotne tytuły Mistrzów i Vicemistrzów Polski. Załogi uczestniczą w takich imprezach jak „Żuberek”, „Bieluch” w Chełmie, „Szlak Królewski” w Warszawie, „Rajd Kwiatów” w Poznaniu, „Skarbek” w Jaworznie czy „Siemiatycka Majówka” w Siemiatyczach.
Członkowie sekcji turystycznej startują z powodzeniem w różnych konfiguracjach załogowych także w Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostwach Polski (NSMP) zajmując liczące się miejsca w klasyfikacji. Zawodnicy uczestniczą w cyklach imprez: „Merkury”, „Karlik” w Opolu, „Mysław” w Mysłowicach, „Światowid” w Poznaniu, „Fama” w Kędzierzynie Koźlu, „RWP” w Poznaniu, a także za granicą np. „Karkulka” w Czechach czy rajdy na Słowacji.
Działacze Automobilklubu Rzeszowskiego są organizatorami rund mistrzowskich TNMPON i NSMP. W latach 2001-2005 odbyły się wysoko ocenione przez obserwatorów ogólnopolskie rajdy mistrzowskie w Chotowej, Czudcu i Kielnarowej.
W czasie wolnym od organizacji imprez działacze zmieniają się w czynnych zawodników i uczestniczą także w rajdach o charakterze lokalnym, traktując je jako doskonałą zabawę i sposób na zabicie nudy. Są to rajdy: „Nietoperz”, „3xP”, „Rally Fama”, „Rajd Zagłębiowski”, „Tarnowskie Lato”, „Mysłowicka Czwórka” i inne.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Koordynuje organizację imprez zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i podniesienia kultury na drogach. Z inicjatywy Komisji szkolona była bezpłatnie młodzież szkolna, nauczyciele oraz organizowano prelekcje w różnych środowiskach na temat BRD.
Jedną z akcji firmowanych przez tę Komisję były Rajdy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w których sportową rywalizację umiejętnie połączono ze szkoleniem kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz zachowania na drodze w sytuacji ekstremalnych. Organizowano we współpracy z policją szkolenia dla kierowców, którzy naruszyli zasady ruchu drogowego (szkolenia zamiast mandatu). Obecnie do najbardziej znanych imprez organizowanych wspólnie z Kuratorium Oświaty, jest Turniej Wiedzy o BRD. Startuje w nim młodzież szkolna szkół podstawowych wykazując swą wiedzą z zakresu umiejętności poruszania się po drogach jaki i przepisów ruchu drogowego.

Oprócz wymienionych wyżej wymienionych komisji, w Automobilklubie Rzeszowskim działają inne pomocnicze komisje służące lepszej organizacji AR.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij