Zaproszenie na Turystyczny Rajd Samochodowy – Pogoń za Lisem 2012 – Mielec-Szczucin-Kozłów

12 września 2012, Turystyka i nawigacja

POGOŃ ZA LISEM ‘2012 Mielec – Szczucin – Kozłów

Komunikat imprezy i regulamin

Inne imprezy turystyczne organizowane przez A. Rzeszowski, zdjęcia:

Turystyczny Rajd Samochodowy „Pogoń za Lisem”

 

 

 

1055567Samochodowy Rajd Nawigacyjny MIKUŁAJKI 2010

 

 

 

 

Materiały do pobrania:

Automobilklub Rzeszowski zaprasza do udziału w Samochodowym Rajdzie Turystyczno-Nawigacyjnym “POGOŃ ZA LISEM ‘2012”, który będzie II Eliminacją Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego 2012. Celem imprezy jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, pogłębianie wiedzy o przepisach ruchu drogowego, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu oraz propagowanie zorganizowanego aktywnego wypoczynku w połączeniu z doskonaleniem znajomości nawigacji turystycznej.

„POGOŃ” jest otwartą imprezą turystyki samochodowej, w której uczestniczyć może każdy posiadacz pojazdu oraz osoby towarzyszące. Zapraszamy do wzięcia udziału całe rodziny z dziećmi!

Impreza odbędzie się w sobotę, 13 października 2012 r. Bazą rajdu będzie tym razem OŚRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY „JAŁOWCE” – KOZŁÓW 12C (www.jalowce.pl). Impreza startuje z Mielca, parking przed TESCO, ul. Żeromskiego 15, do którego zawodnicy dotrą w formie zlotu gwiaździstego na własną rękę. Tu organizatorzy przygotowali I odcinek, którego trasa będzie biegła do miejscowości Szczucin, gdzie dla uczestników rajdu zostanie udostępnione do zwiedzana Muzeum Drogownictwa. Odcinek II wystartuje z parkingu przed Muzeum a zakończy się w bazie rajdu „JAŁOWCE” – miejscowość KOZŁÓW 12C. Podczas trwania imprezy zawodnicy rozwiążą test z BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) i PPP (Pierwszej Pomocy Przedmedycznej) a rajd samochodowy zakończy test turystyczny z wiadomości zebranych podczas imprezy.

Zabawa terenowa w poszukiwanie lisa, czyli „Pogoń za lisem ‘2012”. Udział w niej biorą wszyscy chętni, pojedynczo lub w zespołach!  Uczestnicy Pogoni otrzymają mapę terenu oraz wskazówki dot. miejsca ukrycia lisa. Przed rozpoczęciem zabawy odbędzie się odprawa, na której uczestnicy zostaną zaznajomieni z regułami zabawy.  Pierwszy uczestnik, który odnajdzie lisa otrzyma nagrodę „Najlepszego Myśliwego”.

Impreza odbędzie się w sobotę, 13 października 2012 r. Początek w Mielcu, na parkingu TESCO, przy ul. Żeromskiego 15. Przyjmowanie załóg w godzinach 8:00-8:45. Start do rajdu o godz. 9.00.

Koszty socjalne dla członków Automobilklubu Rzeszowskiego wynoszą od osoby uczestniczącej w imprezie (bez rozróżnienia kierowca, pilot czy osoba towarzysząca) płatne w pierwszym terminie, do 05.10.2012 r. (piątek): 60 złotych (dzieci do 10 lat – 30 zł), w drugim terminie, do 09.10.2012 r. (wtorek): 80  zł (dzieci do 10 lat – 50 zł). Dla pozostałych uczestników koszty wynoszą 120 zł od osoby. Wpisowe do rajdu od załogi wynosi 35 zł.

W ramach wpisowego i kosztów socjalnych zapewniamy: udział i materiały startowe rundy Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego, udział w zabawie terenowej „Pogoń za Lisem”, obiad w sobotę, grill, nocleg w ośrodku „JAŁOWCE” z soboty na niedzielę, zabawę przy muzyce do białego rana, śniadanie w niedzielę, nagrody dla najlepszych w rajdzie i nagrodę dla znalazcy Lisa oraz dużo emocji i zabawy na trasie rajdu i pogoni.

Zgłoszenia udziału w rajdzie oraz wpłaty wpisowego można dokonać w biurze Automobilklubu Rzeszowskiego, tel. (0‑17) 8533160, fax. (0-17) 8533139, e-mail: ar@automobilrzesz.pl oraz u Komandora rajdu Andrzeja Jaremcio, tel. 888115451, e-mail: Andrzej-Jaremcio@wp.pl   (tylko po potwierdzonym zgłoszeniu mailowym bądź telefonicznym!) bezpośrednio przed startem imprezy w Mielcu.

PROGRAM RAJDU: 13 października 2012 r. (sobota)

 • 8:00 – 8:45 – przyjmowanie uczestników w Mielcu
 • 8:45 – obowiązkowa odprawa przedstartowa
 • 9:00 – start pierwszej załogi  do odcinka I
 • ok. 14:00 – przyjazd pierwszej załogi na metę
 • 14:00 -15:00 obiad i zakwaterowanie
 • 15:00 – ok. 17:00 zabawa terenowa „Pogoń za lisem”
 • 18:00 – kolacja- grill, tańce i zabawa do białego rana
 • ok. 20:00 – ogłoszenie wyników rajdu i pogoni,  uroczyste wręczenie nagród, wieczorek towarzyski

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia drobnych korekt czasowych.

WŁADZE RAJDU

 • Komandor rajdu: Andrzej Jaremcio
 • Kierownik trasy: Sławomir Jaremcio
 • Biuro rajdu: Edyta Jaremcio
 • Autorzy trasy: Sławomir i Andrzej Jaremcio

Zadaniem uczestników rajdu samochodowego jest przejechanie jego trasy wg wskazań organizatora (wg itinerera). Na trasie zlokalizowane będą Punkty Kontroli Przejazdu. Zawodnik potwierdza prawidłowy przejazd wpisami w karcie drogowej. W rajdzie zwycięża załoga, która uzyska najmniejszą ilość punktów karnych. W rajdzie obowiązują zasady opisów nawigacyjnych stosowanych w Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostwach Polski.

Uczestnik rajdu ma obowiązek przestrzegania przepisów drogowych, poleceń organizatora, oraz oznakowania pojazdu nalepkami z numerami startowymi i reklamami sponsorów otrzymanymi od organizatora, zgodnie z jego zaleceniami.

Punktacja:

Za każde przekroczenie przepisów ruchu drogowego na trasie rajdu stwierdzone przez organizatora (trzykrotne przekroczenie przepisów powoduje wykluczenie z rajdu) 20 pkt.
Za każdą zakończoną minutę wcześniejszego lub późniejszego przyjazdu na METĘ do 20 min. – 1 pkt.
od 21 do 40 min. – 2 pkt.
od 41 do 60 min. – 3 pkt.
Łączny limit spóźnień na całym rajdzie 60 min.
Przekroczenie limitu spóźnień 2000 pkt.
Za brak wizy na PKP 20 pkt.
Za “fałszywą” wizę PKP 7 pkt.
Za błędną odpowiedź z testu BRD/PPP 2 pkt.
Za błędną odpowiedź w teście turystycznym 20 pkt.

 

Rajd odbędzie się w normalnym ruchu drogowym, w związku z czym organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobie lub mieniu uczestnika.

Impreza terenowa „Pogoń za lisem” rozegrana zostanie na terenie ośrodka „JAŁOWCE”. Jest to zabawa piesza, polegająca na odnalezieniu ukrytego w terenie „Lisa”. Impreza rozpoczyna się w sobotę, bezpośrednio po obiedzie, ok. godziny 15:00. „Lis” (wyprawiona skóra z lisa) zostaje ukryty przez organizatora zabawy. Uczestnicy pogoni otrzymają mapę terenu i materiały z zasadami zabawy. Odnalezienie wszystkich odpowiedzi na zadane przez organizatora pytania ułatwi odnalezienie lisa. Nie wymaga się od zawodników odnalezienia wszystkich ukrytych punktów ze wskazówkami, celem głównym jest „upolowanie zwierzaczka”.

Pierwszy uczestnik, który odnajdzie lisa otrzymuje puchar „Doskonałego Myśliwego”. W przypadku, gdy żaden z uczestników nie znajdzie lisa w wyznaczonym czasie organizator ujawnia miejsce jego ukrycia i daje sygnał do zakończenia imprezy. Sygnał zakończenia imprezy podawany jest przez organizatora także po znalezieniu lisa przez zawodnika. Przed zabawą odbędzie się krótka odprawa, na której wyjaśnione zostaną reguły zabawy.

Dodatkowe informacje będzie można znaleźć niebawem na stronach:  www.automobilrzesz.pl

Organizatorzy: Edyta, Andrzej Jaremcio & Spółka

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij