Konkurs Fotograficzny – Załoga Paweł Hoffman / Michał Wiśniewski w Polonezie 2000 Rally Walter Wolf

SONY DSCZałoga Hoffman/Wiśniewski ogłasza konkurs na najlepszy reportaż fotograficzny załogi Poloneza 2000 Rally Walter Wolf. Zadaniem jest wykonanie minimum trzech fotografii związanych z załogą Hoffman/Wiśniewski jadącą w zawodach RPP 23. Rajdzie Rzeszowskim. Zdjęcia mają przedstawiać ciekawe sytuacje rajdowe i mogą być wykonane w parku serwisowym, na OS, PKC i w innych miejscach związanych z rajdem.

Nagrody: koszula teamu, płyta z podpisem Michała Wiśniewskiego, oraz plakat z podpisami załogi

 

Plakat Hoffman Wisniewski 23 rajd rzeszowski

 

REGULAMIN

  1.  W konkursie mogą brać udział fotografowie niezależnie od wieku i doświadczenia.
  2. Zadaniem jest wykonanie minimum 3 fotografii związanych z załogą Hoffman/Wiśniewski – (zdjęcia mogą być z parku serwisowego, z OS, PKC i innych miejsc związanych z rajdem)
  3. Fotografie należy wysłać na email: redakcja@automobilrzesz.pl do dnia 14 sierpnia 2014 roku w formacie minimum: 300 dpi, 1920 – dłuższej linii, lub w oryginalnym formacie z aparatu fotograficznego.
  4. Ogłoszenie wyniku będzie do końca sierpnia 2014 roku.
  5. Przesłane fotografie załoga będzie mogła wykorzystywać w celu własnej promocji z uwzględnieniem danych fotografa.
  6. Konkurs jest organizowany w podczas zawodów RPP 23.Rajd Rzeszowski.
  7. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmować będą zawodnicy Michał Wiśniewski i Paweł Hoffman. Decyzję przez nich podjęte są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
  8. W konkursie zostanie wyłoniony jeden reportaż
  9. Przewidziane są następujące nagrody: koszula teamu, płyta z podpisem Michała Wiśniewskiego, oraz plakat z podpisami załogi

 

 

Plakat, opracowanie: Qba Żołędowski

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij