VII Zlot Pojazdów Zabytkowych

Mistrzostwa AR, rajd, zlot pojazdów zabytkowych i militarnych
Organizator: Marcin Bułatek