Honorowy Profesor Oświaty – Mirosław Kwaśniak


Pierwszy na Podkarpaciu i w rzeszowskiej „Samochodówce” Profesor Oświaty

Pan mgr inż. Mirosław Kwaśniak, nauczyciel dyplomowany teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych (samochodowych przedmiotów specjalistycznych), jako pierwszy na Podkarpaciu otrzymał tytuł Honorowego Profesora Oświaty.

Nominację przyjął 14 października 2009 roku z rąk Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall. Po raz drugi w historii polskiej oświaty, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, Minister Edukacji Narodowej nadała tytuł Honorowego Profesora Oświaty dziesięciu nauczycielom w kraju. Wśród nich panu magistrowi inż. Mirosławowi Kwaśniakowi. Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Dniu Edukacji Narodowej.

Pan Mirosław Kwaśniak może poszczycić się 30 letnim stażem pracy w Zespole Szkół Samochodowych, a także znaczącym i uznanym dorobkiem zawodowym.

Zapytany o największe swoje osiągnięcia zawodowe, odpowiada:

„W mojej pracy pedagogicznej zawsze najważniejszy jest uczeń i jego dobro. Ogromnie cenię sobie sukcesy naukowe moich uczniów m. in. w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości i Olimpiadzie Wiedzy Technicznej na szczeblu centralnym i okręgowym; przykładem niech będą osiągnięcia uczniów: Leszka Skoczylasa (dziś pracownika naukowego Politechniki Rzeszowskiej w stopniu doktora), który zajął w 1988r. I miejsce w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości, ucznia Mariusza Kuźniara, który uzyskał w 2000r na szczeblu centralnym podczas XXIX edycji OWoW tytuł finalisty – laureata, Wojciecha Raka, który w 2003r. wywalczył I miejsce w XXIX Centralnym Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, Krzysztofa Florka (dziś pracownika naukowego Politechniki Krakowskiej w stopniu doktora), który w 1990r. został laureatem XVI edycji centralnego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej. Te i wiele innych sukcesów moich podopiecznych (nie sposób wszystkich wymienić) to ogromna radość i satysfakcja. Wielkim osiągnięciem są też prace dyplomowe uczniów pod moim kierunkiem, które stały się np. pomocami dydaktycznymi dla Automobilklubu, to wykonanie oprzyrządowania do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych dla PKS i Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Rzeszowie, to opracowanie kompleksowego sposobu wytwarzania uszczelek gumowych z krajowych surowców dla Wytwórni PZL – Sędziszów. Osobistym sukcesem jest utworzenie pracowni silników spalinowych oraz publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej. Niezwykle istotne i ważne są dla mnie też sukcesy wychowawcze: wskazywanie drogi życiowej, pomoc w dokonywaniu wyborów, wspieranie duchowe uczniów na co dzień, rozwiązywanie, nieraz bardzo poważnych młodzieńczych problemów. Po latach otrzymuję od moich wychowanków bardzo ciepłe listy z pozdrowieniami i podziękowaniami. Dla takich chwil warto być nauczycielem”.

Dorobek zawodowy Profesora został uznany wieloma nagrodami i odznaczeniami.

Oto niektóre z nich:

 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej
 2. Trzy Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
 3. Trzy Nagrody Kuratora Oświaty
 4. Piętnaście Nagród Dyrektora Szkoły
 5. Pięć Nagród Prezydenta Miasta Rzeszowa
 6. Złota Odznaka Honorowa Prezesa Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
 7. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Oświaty”
 8. Odznaka za Zasługi dla Turnieju Młodych Mistrzów Techniki
 9. Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Motorowego
 10. Srebrna Odznaka Honorowa Naukowej Organizacji Technicznej
 11. Srebrna Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

Pan Mirosław Kwaśniak jest Radnym Miasta Rzeszowa V Kadencji.

Tytuł Profesora Oświaty jest tytułem honorowym, podsumowującym dotychczasową pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczyciela, potwierdzającym jego wysoką kulturę pedagogiczną i szczególne osiągnięcia zawodowe. Gratulujemy!