Szkolenie wstępne

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Kwalifikacja ta obejmuje kierowców, którzy posiadają prawo jazdy:
1. kategorii: D1, D1+E, D, D+E – wydane po 10 września 2008 roku;
2. kategorii: C1, C1+E, C, C+E – wydane po 10 września 2009 roku.

Dla zatrudnienia kierowcy, który ukończył 18 lat wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
1. C lub C+E o ile uzyskał on KWALIFIKACJĘ WSTĘPNA;
2. C1 lub C1+E o ile uzyskał on KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ.

Dla zatrudnienia kierowcy, który ukończył 21 lat wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
1. C lub C+E o ile uzyskał on KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ;
2. D lub D+E o ile uzyskał on KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ;
3. D1 lub D1+E na liniach regularnych do 50 km o ile uzyskał odpowiednią KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ.

Dla zatrudnienia kierowcy, który ukończył 23 lata wymagane jest dla kategorii D lub D+E
o ile uzyskał KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:
 195 godzin – część podstawowa teoretyczna;
 65 godzin – część specjalistyczna;
 20 godzin zajęć praktycznych, w tym 16 godzin jazdy w ruchu drogowym oraz
4 godziny jazdy w warunkach specjalnych (lub 2 godziny na symulatorze).

Szczegółowe informacje pod niżej wymienionymi numerami telefonów:
Kom. 665 657 772
Kom. 609 613 600
Kom. 535 479 171
Tel. 17 85 33 139
e-mail: oskrzeszow@op.pl

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij