Szkolenie wstępne przyśpieszone

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

  • 97 godzin – część podstawowa teoretyczna;
  • 33 godziny – część specjalistyczna;
  • 10 godzin – część praktyczna, w tym 8 godzin jazdy w ruchu drogowym oraz 2 godziny w warunkach specjalnych ( lub 1 godzina na symulatorze).

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA obejmuje 70 godzin zajęć, w tym:

  • 65 godzin zajęć teoretycznych;
  • 5 godzin zajęć praktycznych;

Szkolenie to dotyczy kierowców, którzy ukończyli kwalifikację wstępną z jednego modułu.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA obejmuje 35,5 godzin zajęć, w tym:

  • 33 godziny zajęć teoretycznych;
  • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

UWAGA !!!
Kierowca obowiązany jest wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji potwierdzającego jego ukończenie !!!

Po ukończeniu Kwalifikacji Wstępnej oraz Wstępnej Przyśpieszonej, kierowca przystępuje do pisemnego egzaminu państwowego – w formie testu.

  1. Test podstawowy składa się z 20 pytań;
  2. Test specjalistyczny składa się z 10 pytań.

Pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź, a cały test trwa 45 minut.

Wynik egzaminu jest pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej 16 pozytywnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej.

Test kwalifikacyjny dotyczący Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej oraz Uzupełniającej Przyśpieszonej obejmuje 10 pytań z części specjalistycznej i trwa 15 minut.

Szczegółowe informacje pod niżej wymienionymi numerami telefonów:
Kom. 665 657 772
Kom. 609 613 600
Kom. 535 479 171
Tel. 17 85 33 139
e-mail: oskrzeszow@op.pl
gadu-gadu: 35080020

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij