Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym:

  • 21 godzin – trzy moduły obowiązkowe;
  • 14 godzin – dwa wybrane moduły z grupy łącznie 17 tematów.

Termin, w którym kierowcy będą musieli odbyć szkolenie, uzależniony jest od daty uzyskania prawa jazdy konkretnej kategorii.
Wyznacza się następujące ramy czasowe:

KATEGORIA „D”:

  • do 10 września 2010 roku (wydane w latach 1981 – 1990);
  • do 10 września 2011 roku (wydane w latach 1991 – 2000);
  • do 10 września 2012 roku (wydane w latach 2001 – 2005);
  • do 10 września 2013 roku (wydane w latach 2006 – do 10,09,2008).

KATEGORIA „C”:

  • do 10 września 2011 roku (wydane w latach 1981 – 1995);
  • do 10 września 2012 roku (wydane w latach 1996 – 2000);
  • do 10 września 2013 roku (wydane w latach 2001 – 2005);
  • do 10 września 2014 roku (wydane w latach 2006 – do 10,09,2009).

UWAGA !!!
DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW !!!

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:
1. która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe;
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
c) wykonujące przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie kraju – Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowcy obowiązani są po odbytym szkoleniu okresowym wykonać badania lekarskie i psychologiczne, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa.

Szczegółowe informacje pod niżej wymienionymi numerami telefonów:
Kom. 665 657 772
Kom. 609 613 600
Kom. 535 479 171
Tel. 17 85 33 139
e-mail: oskrzeszow@op.pl
gadu-gadu: 35080020

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij