Pożegnanie Ś.P. Adama Skomry

15 kwietnia 2019, Aktualności

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 kwietnia 2019 r. zmarł w wieku 90 lat Adam SKOMRA – wielce zasłużony działacz Polskiego Związku Motorowego i Automobilklubu Rzeszowskiego.

Adam Skomra od młodzieńczych był lat związany z motoryzacją, która była jego życiową pasją. Po ukończeniu studiów podjął w 1952 r. pracę w budownictwie i został działaczem sekcji żużlowej Klubu Sportowego „Budowlani” w Rzeszowie. Od 1953 r. przez wiele kadencji był Członkiem Zarządu Okręgowego PZM, w tym przez blisko 30 lat jako Wiceprezes tego Zarządu koordynował działalność w zakresie sportów motorowych. Przez trzy kadencje, tj. w latach 1988 – 1999 uczestniczył w pracach Zarządu Głównego PZM, będąc jego Członkiem.

W 1958 r. przy jego udziale reaktywowana została działalność Automobilklubu Rzeszowskiego, w którym najwięcej czasu, energii i społecznego działania poświęcił sportom samochodowym. Przez kilkadziesiąt lat organizował konkursowe jazdy samochodem, będące podstawą do uzyskania sportowych licencji samochodowych i miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 1962 r. należał do ścisłej grupy organizatorów Eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W 1965 r. przygotowywał i koordynował organizację odcinka Rajdu Monte Carlo, przebiegającego przez rzeszowszczyznę. W kolejnych latach, jako komandor wielu ogólnopolskich rajdów i wyścigów (Rajdy „Stomil”, Rajdy „Stara”, Rajdy Rzeszowskie, Bieszczadzkie Wyścigi Górskie, Wyścig „Europolu”) zawsze zabiegał o perfekcyjne przygotowanie oraz o sprawny i bezpieczny ich przebieg. Dzięki jego inicjatywie i zabiegom organizacyjnym od 1999 r. – po kilkunastoletniej przerwie – organizowany jest corocznie Rajd Rzeszowski. Jako dyrektor tych imprez w latach 1999 – 2000, a później Członek Komitetu Organizacyjnego, przyczynił się wydatnie do rozwoju oraz podniesienia rangi Rajdu Rzeszowskiego do Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy w rajdach samochodowych. Przyjęte na siebie zadania realizował z pełnym zaangażowaniem, dając przykład młodszym kolegom, których profesjonalnie przygotowywał do pełnienia różnego rodzaju funkcji organizacyjnych i sportowych, wyrażając tym samym troskę o przyszłość Automobilklubu Rzeszowskiego oraz Polskiego Związku Motorowego.

Za swoją działalność zawodową i społeczną odznaczony został wieloma odznaczeniami związkowymi, resortowymi i państwowymi. W 2011 r. Krajowy Zjazd Delegatów PZM nadał mu Godność Członka Honorowego Polskiego Związku Motorowego.

Uroczystości pogrzebowe Adama Skomry odbędą się w środę, 17 kwietnia 2019 r., na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie i rozpoczną się żałobną mszą świętą o godz. 12:30 w Kaplicy Cmentarnej.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przyjaciele z Polskiego Związku Motorowego i Automobilklubu Rzeszowskiego, dla których pamięć o Koledze Adamie pozostanie na zawsze.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij